CRTANI ROMANI

"Crtani romani" je edicija koju je 1962. godine, započelo novinsko preduzeće Forum iz Novog Sada. Ona je predstavljala reprint serije "Cowboy picture library" engleskog izdavača Fleetway publications. Redakcija "Crtanih romana" ponašala se shodno tadašnjem vremenu i mogućnostima. Dizajn izdanja je bio replika engleskih sveski, ali zbog tehničkih (ne)mogućnosti (prenošenja punog kolora sa slajdova), originalne kolor ilustracije zamenjene su litografski bojenim scenama iz sadržaja sveske. Prevodi su često bili na visokom nivou, daleko bolji od današnji amaterskih prevoda i redak je bio slučaj da se mogla uočiti improvizacija.
Forum se nije držao Flitvejevog redosleda, a još manje se trudio da naslove prevede makar po smislu originala. Suštinski, to i nije bilo bitno, jer priče nisu bile povezane. Od 468 Flitvejevih sveski kod nas je objavljena polovina, nakon toga, iz nekog razloga redakcija je počela da štampa reprinte sopstvenih izdanja pod drugim naslovom. Reprinte ne treba brkati sa drugim izdanjem izvesnog broja svesaka.


REDOVNA IZDANJA:001. Divlji vetar
002. Tajanstveni došljak
003. Bitka za ranč
004. Napad iz svemira
005. Okean gori006. Zamka za ubicu
007. Crna lisica
008. Klopka
009. Zlato Apača
010. Obračun u Teksasu011. Beli poglavica
012. Slučaj za Karsona
013. Akcija "Severozapad"
014. Zaseda u kanjonu
015. Do poslednjeg

Нема коментара:

Постави коментар