NIKAD ROBOM

"Nikad robom" je strip revija u kojoj su objavljivani pretežno partizanski stripovi o mladim kuririma Mirku i Slavku od 1970. godine, a do tada su bili zastupljeni i drugi. Revija je izlazila u izdanju "Dečijih Novina" iz Gornjeg Milanovca od 1963. do 1977. godine, a ukupno je izašlo 595 brojeva. Tada prerasta u ediciju "Kurir" i tako izlazi do jeseni 1979. godine.
Izdanje je štampano na 32 stranice, formata 145x205 mm, od kojih je 16 stranica bilo u boji. Uz junake Mirka i Slavka, najviše se ističu sledeći kratki serijali: Akant, Tajanstveni vitez, Blažo i Jelica, Dabiša i Hajduk Veljko.


REDOVNA IZDANJA:001. Mirko i Slavko - Nikad robom
002. Mirko i Slavko - Zemunica u planini
003. Hajduk Janko - Poslednji osvetnik
004. Neustrašivi
005. Pod zidinama drevnog Borča006. Mirko i Slavko - Okršaj u noći
007. Hajduk Janko - Nemirna nahija
008. Predstraža
009. Blažo i Jelica - Tajanstveni lagumi
010. Mirko i Slavko - Zbeg011. Bez milosti 
012. Akant - Otmica
013. Mirko i Slavko - Svaki deseti
014. Tragovi u snegu
015. Na nišanu016. Blažo i Jelica - Otmica u šumi
017. Nikola Šubić Zrinjski
018. Mirko i Slavko - Gde je moj drug
019. Bećir Aga
020. Dabiša - Povratak plavog lovca021. Blažo i Jelica - Sultanova robinja
022. Akant - Kublaj Kan
023. Graničari
024. Pod stegom slobode
025. Mirko i Slavko - Neko je uhoda026. Zulumćar
027. Ratnik Ogataj
028. Deseti dan
029. Matija Gubec
030. Nemirno more031. Mirko i Slavko - Kraj neprijateljskih straža
032. Hajduk Veljko
033. Bitka u Paškoj uvali
034. Mirko i Slavko - Brži od smrti
035. Dabiša - Otmica (2. deo)036. Blažo i Jelica - Zatočenik i orlovi
037. Hajduk Veljko (2. deo)
038. Zekina puška
039. Akant - Amadoka
040. Tajanstveni vitez041. Heroji sa Ljubin groba
042. Kad mitraljez umukne
043. Potera je stigla
044. Heroji sa Čegra
045. Veliki ratnik046. Sinovi neba
047. Kraljević Marko - Očeva sablja
048. Izdajnik iz Klopotnika
049. Četvrti obruč
050. Dabiša - Susret u Mlecima (3. deo)051. Heroji sa Gvozdanskog
052. Hajduk Veljko
053. Gospodar Predjamskog grada
054. Tajanstveni vitez i Kraljević Marko
055. "Baltazar"056. Mirko i Slavko - Tri hrabra druga
057. Bubnjevi sa Mehova
058. Krvavi dani
059. Nad ponorom
060. Slepi car Deljan061. Bolani Dojčin - Megdan pod bedemima
062. Požar na pamučnom polju
063. Braća
064. Uskočka krv
065. Pobunjenik sa Bohinja066. Hajduk Veljko u Poreču
067. Mirko i Slavko - Bitka za vreme
068. Mali Radojica
069. Osveta jednookih
070. Gusari s otoka smrti071. Tajanstveni vitez (3. deo)
072. Zlatni grad
073. Senjski dželat
074. Mirko i Slavko - Pod planinom
075. Prokleti Barabaš076. Osveta Devolskih šuma
077. Asovi Solunskog neba
078. Topovi sa Ješevca
079. Baltazar 2. na zgarištu
080. Hanuma iz Udbine081. Tragovi slobode
082. Pozdrav prazniku
083. Krstaševa kćer
084. Sultanovi topovi
085. Vitezovi iz Stubice086. U morskim dubinama
087. Doviđenja naše more
088. Dabiša na povratku
089. Monitor "Drava"
090. Tri pilota091. Mirko i Slavko - Na osmatračnici
092. Senjanin Tadija
093. Nikola Skobaljić
094. Ranjeni golub
095. Zamke096. Bajo Pivljanin - Usamljena kula
097. Žicar u akciji
098. Iznenadni napad
099. U naručju smrti
100. Varvarinska bitka101. Putevima izdaje
102. Akant - Rilejska gora
103. Drama u Đurovom dolu
104. Jauci zvona
105. Sirma vojvoda106. Puk plave smrti
107. Pod vatrom "Debelih Berti"
108. Sujeverni gospodar
109. Haćon
110. Kroz opasnosti111. Na putu slave
112. Kralj Prebond
113. Ratna vežba
114. Partizanski voz
115. Mirko i Slavko - Na tajnom zadatku116. Akant - Sukob u stepi
117. Odluka pod Siskom
118. Poslednji pokušaj
119. U plamenu ustanka
120. Prvi diplomata121. Dobrovoljno u smrt
122. Protiv tenkova
123. Otmica beračica
124. Gvozdena kruna
125. Hrabri trubadur126. Car Samuilo
127. Izgubljeni dečak
128. Neustrašivi skojevci
129. Neustrašivi skojevci (2. deo)
130. Dabiša - Vlastelinova tajna131. Osveta nepobeđenog
132. Komarnički knez Velimir
133. U neprijateljskom osinjaku
134. Kliment Ohridski
135. Posle bitke136. Barjak nad Srbijom (Takovski ustanak (2. deo)
137. Dabiša - Ubica (6. deo)
138. Mirko i Slavko - Hrabri mitraljezci
139. Zabranjena proslava
140. Krvava drama141. Hitomaro
142. Car Gavril Radomir
143. Partizanska majka
144. U plamenu bune
145. Okršaj kraj Dunava146. Junaci sa Kumanova
147. Mirko i Slavko - Opkoljeni
148. Bubnjevi u noći
149. Pozajmica oružja
150. Heroji iz predgrađa151. Paklena igra smrti
152. Mirko i Slavko - Straže na obalama
153. Dabiša - Osveta (7. deo)
154. Tajanstveni vitez
155. Mirko i Slavko - Poslednja bomba156. Mirko i Slavko - Tajna poruka
157. Mirko i Slavko - U plavim visinama
158. Deset uskočkih šajki
159. Mirko i Slavko - Zarobljeni oficir
160. Đorđe Vojteh161. Mirko i Slavko - Oružje za odred
162. Uskočka noć
163. Mirko i Slavko - U klisuri
164. Celjska grofica
165. Priča o Marmaju166. Mirko i Slavko - Fabrika oružja
167. Crni konjanik
168. Mirko i Slavko - Stari grad
169. Akant - Oslobođena zarobljenica
170. Mirko i Slavko - Najdraža knjiga171. Sukob u zamku
172. Mirko i Slavko - Verni pas Vučko
173. Vitez plavih visina
174. Mirko i Slavko - Telefonisti
175. Crvena učiteljica176. U obruču
177. Osmatrači
178. Bitka na Velbuždu
179. Karpos, Makedonski seoski kralj
180. ..........

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.